Besöket

Först visas en film som ger en inblick i det dagliga arbetet på UNT. Därefter delas besökarna in i lag som utgör nyhetredaktioner på mediecentrets datorer. Lagen får känna pulsen på en redaktion när de ställs för etiska dilemman, får värdera nyhetshändelser arbeta mot deadline, i jakten på morgondagens bästa förstasida.
Besöket tar cirka två timmar och kostar ingenting för skolklasser. Företag och organisationer debiteras enligt prislista, inkl moms, visning dagtid 950 kr, kvällstid 2000 kr.

Se dig runt i Mediecentret


Morgonmöte på redaktionen